In het dorpshuis spreekt Koning Willem-Alexander met initiatiefnemers en betrokkenen over Vitaal Dorp en het programma Samen Ouder van het Oranje Fonds. Aansluitend bezoekt de Koning de Buurtwinkel Everdingen waar hij m...et betrokkenen spreekt. In de koffiehoek ontmoet de Koning de dames van de haakclub.

Stichting Vitaal Dorp is een van de vijfentwintig deelnemers aan het nieuwe Oranje Fonds programma Samen Ouder. Dit programma stimuleert initiatieven die ouderen meer bij de samenleving willen betrekken: https://www.oranjefonds.nl/samen-ouder
De Kustwacht heeft haar thuisbasis op het terrein van de Koninklijke Marine in Den Helder.In de film wordt gebruik gemaakt van beelden van de ESA en de NASA.