EUROPESE OMROEP | EUROPESE OMROEP


https://www.eyefilm.nl/en

A fairy-tale future fantasy about a trip to the moon.
A group of scientists goes on a journey to the moon. There they meet the hostile inhabitants of the moon who follow them with spears. The scientists quickly return to their rocket; back on earth they are honored.

Cast: Bleuette Bernon (Karakter: Phoebé); Georges Méliès (Karakter: Barbenfouillis)

See also the 1908 remake: https://youtu.be/-eTSIgrFOj4


Een sprookjesachtige toekomstfantasie over een reis naar de maan.
Een groep wetenschappers gaat op reis naar de maan. Daar komen ze de vijandige bewoners van de maan tegen die hen achterna gaan met speren. De groep gaat snel terug naar hun raket en terug op aarde worden ze gehuldigd.

Zie ook de remake uit 1908: https://youtu.be/-eTSIgrFOj4

Interested in licensing? For more information about this film and other items from our collection please contact sales@eyefilm.nl
phone +31 (0)20 5891 426 mobile +31 (0)6 4118 9635
https://www.eyefilm.nl/en/film-sales

EUROPESE OMROEP | EUROPESE OMROEP


https://www.eyefilm.nl/en

Remake of 'Voyage dans la lune' (A Trip to the Moon) from 1902. (See https://youtu.be/RzZnuxdyaAk )

Fairytale about a group of scientists who travel to the moon, but are driven away by the moon dwellers.

Remake van 'Voyage dans la lune' uit 1902. Feeërie over een groep wetenschappers die naar de maan reizen, maar daar worden verjaagd door de maanbewoners. Zie ook https://youtu.be/RzZnuxdyaAk


Interested in licensing? For more information about this film and other items from our collection please contact sales@eyefilm.nl
phone +31 (0)20 5891 426 mobile +31 (0)6 4118 9635
https://www.eyefilm.nl/en/film-sales

EUROPESE OMROEP | EUROPESE OMROEP


EUROPESE OMROEP | EUROPESE OMROEP


https://www.eyefilm.nl/

Impression of everyday life in the Dutch province of Zeeland, especially in Veere and Arnemuiden. Picturesque shots of canals, mills, churches and harbours, with a lot of attention for people in traditional costumes.

The film has English intertitles and was made for a British or American audience.


Interested in licensing? For more information about this film and other items from our collection please contact sales@eyefilm.nl
phone +31 (0)20 5891 426 mobile +31 (0)6 4118 9635
https://www.eyefilm.nl/en/film-sales

EUROPESE OMROEP | EUROPESE OMROEP


https://www.eyefilm.nl/en

Gavroche tries to become an umbrella salesman. He follows a man to his house in attempt to sell his first umbrella. However, the umbrella is too wide to fit through the doorway. Instead, he devises a plan to reach the man's balcony above. Setting some rags on fire, he uses the hot air produced to make his umbrella fly. Gavroche crashes through a window, and into the room where the man and his wife are talking, Finally, he make his last attempt at selling the umbrella.

Korte slapstickomedie uit een serie rond het personage Gavroche, waarin hij parapluies probeert te verkopen. Hij gaat daarin zover dat hij een man achtervolgt en als hij de deur met zijn geopende parapluie niet in kan, steekt hij er een vuurtje onder om zo op te vliegen.

Cast: Paul Bertho

Interested in licensing? For more information about this film and other items from our collection please contact sales@eyefilm.nl
phone +31 (0)20 5891 426 mobile +31 (0)6 4118 9635
https://www.eyefilm.nl/en/film-sales

EUROPESE OMROEP | EUROPESE OMROEP


https://www.eyefilm.nl/en

Comedy in which the Gavroche character has to come up with something scary to marry a rich American.
Gavroche reads a wedding advertisement in the newspaper from the rich American Miss Campbell who will marry the person who lets her experience something terrible. Three candidates present themselves, but Gavroche comes to the rendezvous with two lions. Everyone, including the American, is shocked, so that the American finds Gavroche the most suitable candidate.

Komedie waarin het personage Gavroche iets engs moet verzinnen om met een rijke Amerikaanse te trouwen.
Gavroche leest in de krant een huwelijksadvertentie van de rijke Amerikaanse mevrouw Campbell die zal trouwen met degene die haar iets vreselijks laat beleven. Drie kandidaten melden zich, maar Gavroche komt met twee leeuwen naar de rendez-vous. De schrik zit er bij iedereen, inclusief de Amerikaanse, flink in, waardoor de Amerikaanse Gavroche de geschiktste kandidaat vindt.


This film is from the Jean Desmet Collection at Eye Filmmuseum.
Jean Desmet (1875-1956) was one of the leading cinema operators and film distributors in the Netherlands from 1907 – 1916. The Jean Desmet Collection at EYE has more than 900 films, and is included UNESCO's Memory of the World Register.
https://www.eyefilm.nl/en/collection/the-desmet-dossier

Interested in licensing? For more information about this film and other items from our collection please contact sales@eyefilm.nl
phone +31 (0)20 5891 426 mobile +31 (0)6 4118 9635
https://www.eyefilm.nl/en/film-sales

EUROPESE OMROEP | EUROPESE OMROEP


https://www.eyefilm.nl/en

Farce in which Gavroche has a vivid dream about hunting and wild animals.

Gavroche has been hunting and he dreams about it at night. He is sitting on a camel and is being assisted by some men. Gavroche gets tired and goes to sleep under a tree. When he wakes up, everyone is gone. Terrified, he climbs the tree and soon a lion appears and nestles under his tree. When he wants to take hold of the lion with his bare hands, he wakes up and sees that he is strangling his wife, who then throws him out of bed.


Klucht waarin het personage Gavroche een levendige droom heeft over jagen en wilde dieren.

Gavroche is op jacht geweest en 's nachts droomt hij ervan. Hij zit op een kameel en wordt geassisteerd door enkele mannen. Gavroche wordt moe en gaat onder een boom slapen. Als hij wakker wordt, is iedereen verdwenen. Doodsbang klimt hij in de boom en weldra verschijnt er een leeuw die zich onder zijn boom nestelt. Als hij de leeuw met zijn blote handen wil aanpakken, wordt hij wakker en ziet hij dat hij zijn vrouw aan het wurgen is, die hem dan ook uit het bed smijt.

Cast: Paul Bertho, Sarah Duhamel.

This film is from the Jean Desmet Collection at Eye Filmmuseum.
Jean Desmet (1875-1956) was one of the leading cinema operators and film distributors in the Netherlands from 1907 – 1916. The Jean Desmet Collection at EYE has more than 900 films, and is included UNESCO's Memory of the World Register.
https://www.eyefilm.nl/en/collection/the-desmet-dossier

Interested in licensing? For more information about this film and other items from our collection please contact sales@eyefilm.nl
phone +31 (0)20 5891 426 mobile +31 (0)6 4118 9635
https://www.eyefilm.nl/en/film-sales

EUROPESE OMROEP | EUROPESE OMROEP


https://www.eyefilm.nl/en

Short comedy from a series with the character Gavroche. He is a painter and has brought in a lion to test his customers. This of course gives a lot of dismay to everyone.

Korte komedie uit een serie met het personage Gavroche. Hij is kunstschilder en heeft een leeuw in huis gehaald om zijn klanten op de proef te stellen. Dit geeft natuurlijk bij iedereen veel ontsteltenis.

This film is from the Jean Desmet Collection at Eye Filmmuseum.
Jean Desmet (1875-1956) was one of the leading cinema operators and film distributors in the Netherlands from 1907 – 1916. The Jean Desmet Collection at EYE has more than 900 films, and is included UNESCO's Memory of the World Register.
https://www.eyefilm.nl/en/collection/the-desmet-dossier

Interested in licensing? For more information about this film and other items from our collection please contact sales@eyefilm.nl
phone +31 (0)20 5891 426 mobile +31 (0)6 4118 9635
https://www.eyefilm.nl/en/film-sales

EUROPESE OMROEP | EUROPESE OMROEP


https://www.eyefilm.nl/en

Comedy in which Gavroche and Casimir train with lions so that they can beat each other.
Two neighbors, Gavroche and Casimir, are in love with the same girl. Gavroche decides to train to defeat Casimir. As a training partner, he takes a lion. Casimir sees this, also starts training and steals a lion from the zoo. The lion manages to escape, Gavroche walks down the hall and the two men see the stupidity of their fight and make peace.

Cast: Georges Bataille, Paul Bertho.

Komedie waarin Gavroche en Casimir met leeuwen trainen zodat ze elkaar kunnen verslaan.
Twee buurmannen, Gavroche en Casimir, zijn verliefd op hetzelfde meisje. Gavroche besluit te gaan trainen om Casimir te verslaan. Als trainingspartner neemt hij een leeuw. Casimir ziet dit, gaat ook trainen en steelt een leeuw uit de dierentuin. De leeuw weet te ontsnappen, loopt Gavroche omver op de gang en de twee mannen zien de stomheid van hun ruzie in en sluiten vrede.

This film is from the Jean Desmet Collection at Eye Filmmuseum.
Jean Desmet (1875-1956) was one of the leading cinema operators and film distributors in the Netherlands from 1907 – 1916. The Jean Desmet Collection at EYE has more than 900 films, and is included UNESCO's Memory of the World Register.
https://www.eyefilm.nl/en/collection/the-desmet-dossier

Interested in licensing? For more information about this film and other items from our collection please contact sales@eyefilm.nl
phone +31 (0)20 5891 426 mobile +31 (0)6 4118 9635
https://www.eyefilm.nl/en/film-sales

EUROPESE OMROEP | EUROPESE OMROEP


https://www.eyefilm.nl/en

Farce in which the character Gavroche teases a fat lady, after which a chase arises.
Gavroche is bored at the luna park and decides to tease a fat lady. The bystanders get involved and there is a wild chase over the fairground. But Gavroche decides to conduct a gypsy orchestra and all his pursuers start to dance.

Klucht waarin het personage Gavroche uit verveling een dikke mevrouw plaagt, waarna een achtervolging ontstaat.
Gavroche verveelt zich op de kermis 'het lunapark' en besluit een dikke dame te plagen. De omstanders bemoeien zich ermee en er ontstaat een wilde achtervolging over het kermisterrein. Maar Gavroche gaat een zigeunerorkest dirigeren en al zijn achtervolgers beginnen te dansen.

Cast: Paul Bertho, Sarah Duhamel.


This film is from the Jean Desmet Collection at Eye Filmmuseum.
Jean Desmet (1875-1956) was one of the leading cinema operators and film distributors in the Netherlands from 1907 – 1916. The Jean Desmet Collection at EYE has more than 900 films, and is included UNESCO's Memory of the World Register.
https://www.eyefilm.nl/en/collection/the-desmet-dossier

Interested in licensing? For more information about this film and other items from our collection please contact sales@eyefilm.nl
phone +31 (0)20 5891 426 mobile +31 (0)6 4118 9635
https://www.eyefilm.nl/en/film-sales

EUROPESE OMROEP | EUROPESE OMROEP


EUROPESE OMROEP | EUROPESE OMROEP


EUROPESE OMROEP | EUROPESE OMROEP


EUROPESE OMROEP | EUROPESE OMROEP


EUROPESE OMROEP | EUROPESE OMROEP