De familie Leegstra uit Broeksterwâld was in een wijk 18 Sint Bernardpuppy's rijker.

Voormalig Oranje-international Dirk Kuyt was maandagavond in Harlingen voor zijn trainerscursus en nam ruim de tijd voor zijn fans.


Teun van Brummelen uit Leeuwarden gaf gehoor aan de oproep van de Leeuwarder Courant om ervaringen en ontmoetingen met de jarige Prinses Beatrix te delen. Hij bracht de foto's hoogstpersoonlijk langs op de redactie.
Carlos won Expeditie Robinson 2017. Dinsdagavond gaf de judoleraar voor het eerst weer les in Sportstad Heerenveen.De verplaatsbare huisjes in Sneek worden in rap tempo geplaatst.Vanuit de lucht is goed te zien hoe er een' lus' (rechts) om de brug is gelegd.


Een ijskoude nieuwjaarsduik voor deze militairen in Wolvega