- Prinsjesdag voor ouders

- Overwerken zorgt er voor dat ouders sneller boos worden op hun kind
Inwoners van het dorp praten al jaren over een rondweg om de verkeersveiligheid te verbeteren en geluidsoverlast tegen te gaan. Veel zwaar verkeer rijdt nu dwars door Marknesse, wat zorgt voor overlast, verkeersopstoppingen en onveilige situaties, zeggen omwonenden.

Daarom werd aan de gemeente Noordoostpolder gevraagd onderzoek te doen. Die heeft vervolgens een extern adviesbureau ingeschakeld om samen met een klankbordgroep van inwoners uit Marknesse te kijken naar de verschillende opties om het probleem aan te pakken. De resultaten hiervan werden dinsdagavond in het gemeentehuis in Emmeloord gepresenteerd, onder belangstelling van zo'n twintig inwoners. Zij waren via dorpskrant Sluis.nl opgeroepen om te komen.

Hoeveel kost zo'n rondweg?
Uit het onderzoek komt naar voren dat er drie opties zijn voor een rondweg: een oostelijke variant, die langs het bedrijventerrein en de Leemringweg loopt; een westelijke variant, die via de Leemringweg en Feike Bruinsmalaan loopt of allebei. Wat voorzitter Hans Rommens betreft wordt het dus de laatste optie. Wat de precieze kosten zullen zijn is nog niet duidelijk, maar het zal in ieder geval rond de tien miljoen euro liggen.

"Een aardig prijskaartje, maar Marknesse is een heel groot dorp in de polder", zegt voorzitter Rommens. "Ik snap best dat de andere dorpen ook graag betere wegen om hun dorp willen, maar in Marknesse hebben we een doorgaande weg door het dorp heen. En er zijn niet veel dorpen die dat hebben", aldus Rommens.

Het antwoord of de rondweg er komt, en zo ja welke variant, laat nog even op zich wachten. Volgens wethouder Anjo Simonse gaat het college van burgemeester en wethouders zich buigen over de onderzoeksresultaten en neemt het college de opmerkingen van inwoners mee in het 'gemeentelijk vervoersplan'. Dit plan moet volgend jaar worden vastgesteld door de gemeenteraad en die moet dan ook beoordelen of en hoeveel geld er beschikbaar komt voor de rondweg.