EUROPESE OMROEP | presidentirl - Instagram

EUROPESE OMROEP | OPENN | NPO.DIGITAL | “The blood of 47 Irish martyrs is mixed with the soil of this land.” The President of Lebanon paid tribute to four decades of service by thousands of Irish peacekeepers: 
youtu.be/Qbe1zZMiwbI

EUROPESE OMROEP | presidentirl - Instagram

EUROPESE OMROEP | OPENN | NPO.DIGITAL | ‪Photos:‬ ‪President Higgins’ visit to Irish troops in Lebanon.‬ ‪https://president.ie/en/diary/details/president-visits-irish-troops-based-in-lebanon‬

EUROPESE OMROEP | presidentirl - Instagram

EUROPESE OMROEP | OPENN | NPO.DIGITAL | President Higgins travelled to Southern Lebanon, to meet the Irish troops serving in the United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL). Is fórsa ilnáisiúnta coimeádta síochána atá imlonnaithe i ndeisceart na Liobáine ón mbliain 1978 atá in UNIFIL. 
Is é an phríomhaidhm atá aige an tslándáil a choimeád sa réigiún agus an comhaontú maidir le sos cogaidh a mhaoirsiú.

EUROPESE OMROEP | presidentirl - Instagram

EUROPESE OMROEP | OPENN | NPO.DIGITAL | President Higgins is in Southern #Lebanon, to meet the Irish troops serving in the United Nations Interim Force in Lebanon (@unifil_official)

EUROPESE OMROEP | presidentirl - Instagram

EUROPESE OMROEP | OPENN | NPO.DIGITAL | President Higgins is travelling to Southern Lebanon today, to meet the Irish troops serving in the United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL). Rachaidh an tUachtarán O hUigínn chuig deisceart na Liobáine chun bualadh le trúpaí na hÉireann atá ag déanamh seirbhíse i bhFórsa Eatramhach na Náisiún Aontaithe (UNIFIL) sa Liobáin.

EUROPESE OMROEP | presidentirl - Instagram

EUROPESE OMROEP | OPENN | NPO.DIGITAL | President Higgins began his Official Visit to Lebanon with a meeting with the President of the Lebanese Republic, Michel Aoun.‬ Chuir an tUachtarán Michel Aoun fáilte roimh an Uachtarán agus Saidhbhín Uí Uigínn chuig Pálás an Uachtaráin i mBéiriút.

The meetings took place in the 22 November Salon, named after Lebanon’s national day, which marks the end of the French mandate over Lebanon, in 1943.

Reáchtáladh na cruinnithe i Seomra Suí an 22 Samhain, a ainmníodh as lá náisiúnta na Liobáine, a dhéanann comóradh ar dheireadh údarás na Fraince sa Liobáin in 1943.

https://president.ie/diary/details/president-meets-president-of-lebanon-he-michel-aoun

EUROPESE OMROEP | presidentirl - Instagram

EUROPESE OMROEP | OPENN | NPO.DIGITAL | ‪President Higgins met H.E. Mr. Nabih Berri, President of the Lebanese National Assembly.‬ ‪Chuir A Shoilse, an tUasal Nabih Berri, Uachtarán Thionól Náisiúnta na Liobáine fáilte roimh an Uachtarán Uí Uigínn.‬

EUROPESE OMROEP | presidentirl - Instagram

EUROPESE OMROEP | OPENN | NPO.DIGITAL | President and Sabina Higgins have arrived at the Presidential Palace in #Beirut.

Tá an tUachtarán agus Saidhbhín Uí Uigínn tar éis Pálás an Uachtaráin i mBéiriút a bhaint amach.

EUROPESE OMROEP | presidentirl - Instagram

EUROPESE OMROEP | OPENN | NPO.DIGITAL | ‪President and Sabina Higgins have arrived in #Lebanon.‬ ‪President Higgins will begin his Official Visit to Lebanon on Thursday, at the invitation of the President of the Lebanese Republic, Michel Aoun.‬ Cuirfidh an tUachtarán O hUigínn tús lena Chuairt Oifigiúil ar an Liobáin Déardaoin 17 Deireadh Fómhair.

EUROPESE OMROEP | presidentirl - Instagram

EUROPESE OMROEP | OPENN | NPO.DIGITAL | In Larnaca, the President met Mayor Andreas Vyras and the Deputy Minister of Shipping Ms. Natasa Pilides. 
He will also met members of the consortium developing the Cyprus Marine and Maritime Institute, representatives of NGO AKTI, and Cypriot media.

In Larnaca, bhuail an tUachtarán leis an Méara Andreas Vyras agus leis an Leas-Aire Loingis, an tUasal Natasa Pilides. Bhuail sé freisin le baill an chuibhreannais a bhfuil Institiúid Mara agus Muirí na Cipire á forbairt acu agus le hionadaithe an ENR AKTI.

EUROPESE OMROEP | presidentirl - Instagram

EUROPESE OMROEP | OPENN | NPO.DIGITAL | The final elements of the President’s programme included  visits to Lefkara and to Larnaca. 
In Lefkara he met with the Mayor, Mr. Sofoklis Sofokleous and saw demonstrations of traditional crafts in the village. ‪Thug an tUachtarán cuairteanna ar Lefkara agus ar Larnaca mar chuid de na gnéithe deiridh dá chuairt. ‬ ‪In #Lefkara bhuail sé leis an Méara, an tUasal Sofoklis Sofokleous agus chonaic sé taispeántais de cheirdeanna traidisiúnta sa sráidbhaile. ‬

EUROPESE OMROEP | presidentirl - Instagram

EUROPESE OMROEP | OPENN | NPO.DIGITAL | ‪President Higgins addressing the audience at an event showcasing Irish and Cypriot music and poetry at the Cyprus Theatre Organisation.‬ ‪https://president.ie/en/diary/details/president-hosts-cultural-event-for-irish-community‬
"