presidentirl - Instagram

In an interview for RTÉ’s ‘Late Late Show’, to be broadcast on Friday, President Michael D. Higgins expressed his gratitude to all essential workers who have ensured the continued delivery of necessary services, and to all those who made important contributions to our country at this difficult time. Ryan Tubridy ag labhairt leis an Uachtarán Micheál D. Ó hUigínn, ar eagrán deiridh an tséasúir den “Late Late Show”. Photo shows Ryan Tubridy speaking with President Michael D. Higgins at the Peace Bell at Áras an Uachtaráin, ahead of the recording of the last 'Late Late Show' of the season.

EUROPESE OMROEP | OPENN | NPO.DIGITAL | In an interview for RTÉ’s ‘Late Late Show’, to be broadcast on Friday, President Michael D. Higgins expressed his gratitude to all essential workers who have ensured the continued delivery of necessary services, and to all those who made important contributions to our country at this difficult time. 
Ryan Tubridy ag labhairt leis an Uachtarán Micheál D. Ó hUigínn, ar eagrán deiridh an tséasúir den “Late Late Show”. Photo shows Ryan Tubridy speaking with President Michael D. Higgins at the Peace Bell at Áras an Uachtaráin, ahead of the recording of the last 'Late Late Show' of the season.

President Michael D. Higgins, 27 May 2020 Uachtarán Micheál D. Ó hUigínn, 27 Bealtaine, 2020

EUROPESE OMROEP | OPENN | NPO.DIGITAL | President Michael D. Higgins, 27 May 2020

Uachtarán Micheál D. Ó hUigínn, 27 Bealtaine, 2020

Áras an Uachtaráin inniu.

EUROPESE OMROEP | OPENN | NPO.DIGITAL | Áras an Uachtaráin inniu.

Cliceáil “Subscribe” (Cláraigh) chun réamhfhógraí uathoibríocha a fháil faoi fhíseáin nua ó Áras an Uachtaráin: https://www.youtube.com/channel/UCT_RKGsFnti_vktYPk8pgEQ

EUROPESE OMROEP | OPENN | NPO.DIGITAL | Cliceáil “Subscribe” (Cláraigh) chun réamhfhógraí uathoibríocha a fháil faoi fhíseáin nua ó Áras an Uachtaráin:

https://www.youtube.com/channel/UCT_RKGsFnti_vktYPk8pgEQ

Photos, video and background information of the #biodiversity survey initiated by President Higgins, to identify ways to protect plant and animal life around #ÁrasAnUachtaráin: https://president.ie/en/news/article/president-higgins-initiates-biodiversity-survey-to-identify-ways-to-protect-plant-and-animal-life-around-aras-an-uachtarain

EUROPESE OMROEP | OPENN | NPO.DIGITAL | Photos, video and background information of the #biodiversity survey initiated by President Higgins, to identify ways to protect plant and animal life around #ÁrasAnUachtaráin: 
https://president.ie/en/news/article/president-higgins-initiates-biodiversity-survey-to-identify-ways-to-protect-plant-and-animal-life-around-aras-an-uachtarain

This week, the #biodiversity audit requested by President Higgins resumed. The researchers have so far been pleasantly surprised with what they have found.

EUROPESE OMROEP | OPENN | NPO.DIGITAL | This week, the #biodiversity audit requested by President Higgins resumed.

The researchers have so far been pleasantly surprised with what they have found.

Trinity College researchers returned to work on the #biodiversity audit of #ÁrasAnUachtaráin, requested by President Higgins. They installed static bat detectors by the side of the pond and in the woodlands. Photos: Aoibheann Gaughran

EUROPESE OMROEP | OPENN | NPO.DIGITAL | Trinity College researchers returned to work on the #biodiversity audit of #ÁrasAnUachtaráin, requested by President Higgins. 
They installed static bat detectors by the side of the pond and in the woodlands. 
Photos: Aoibheann Gaughran

This week is #BiodiversityWeek. It is also the week that, after an 8-week covid-related break , researchers from Trinity College resumed their work on the biodiversity survey that President Higgins has initiated. Tar éis briseadh neamhroghnach 8 seachtaine de bharr ráig Covid-19, chuir taighdeoirí ó Choláiste na Tríonóide tús an athuair an tseachtain seo lena suirbhé bithéagsúlachta i dtailte Áras an Uachtaráin. Dr. Stephanie Maher and Dr Simon Hodge setting pan traps to sample invertebrates. An Dr. Stephanie Maher agus an Dr. Simon Hodge ag leagan gaiste panna chun inveirteabraigh a shampláil. Read more here / Níos mó: https://president.ie/en/media-library/news-releases/aras-an-uachtarain-to-undertake-biodiversity-study

EUROPESE OMROEP | OPENN | NPO.DIGITAL | This week is #BiodiversityWeek. 
It is also the week that, after an 8-week covid-related break , researchers from Trinity College resumed their work on the biodiversity survey that President Higgins has initiated.

Tar éis briseadh neamhroghnach 8 seachtaine de bharr ráig Covid-19, chuir taighdeoirí ó Choláiste na Tríonóide tús an athuair an tseachtain seo lena suirbhé bithéagsúlachta i dtailte Áras an Uachtaráin. 
Dr. Stephanie Maher and Dr Simon Hodge setting pan traps to sample invertebrates.

An Dr. Stephanie Maher agus an Dr. Simon Hodge ag leagan gaiste panna chun inveirteabraigh a shampláil.

Read more here / Níos mó:
https://president.ie/en/media-library/news-releases/aras-an-uachtarain-to-undertake-biodiversity-study

This week is #BiodiversityWeek. It is also the week that, after an 8-week covid-related break , researchers from Trinity College resumed their work on the biodiversity survey that President Higgins has initiated. Tar éis briseadh neamhroghnach 8 seachtaine de bharr ráig Covid-19, chuir taighdeoirí ó Choláiste na Tríonóide tús an athuair an tseachtain seo lena suirbhé bithéagsúlachta i dtailte Áras an Uachtaráin. An tOllamh Jane Stout, an Dr. Aoibheann Gaughran, an Dr. Stephanie Maher agus an Dr. Simon Hodge i mbun suirbhéireachta ar bhláthanna fiáine. Prof Jane Stout, Dr Aoibheann Gaughran, Dr Stephanie Maher and Dr Simon Hodge carrying out botanical surveys of wildflowers Read more here / Níos mó: https://president.ie/en/media-library/news-releases/aras-an-uachtarain-to-undertake-biodiversity-study

EUROPESE OMROEP | OPENN | NPO.DIGITAL | This week is #BiodiversityWeek. 
It is also the week that, after an 8-week covid-related break , researchers from Trinity College resumed their work on the biodiversity survey that President Higgins has initiated.

Tar éis briseadh neamhroghnach 8 seachtaine de bharr ráig Covid-19, chuir taighdeoirí ó Choláiste na Tríonóide tús an athuair an tseachtain seo lena suirbhé bithéagsúlachta i dtailte Áras an Uachtaráin. 
An tOllamh Jane Stout, an Dr. Aoibheann Gaughran, an Dr. Stephanie Maher agus an Dr. Simon Hodge i mbun suirbhéireachta ar bhláthanna fiáine.

Prof Jane Stout, Dr Aoibheann Gaughran, Dr Stephanie Maher and Dr Simon Hodge carrying out botanical surveys of wildflowers

Read more here / Níos mó:
https://president.ie/en/media-library/news-releases/aras-an-uachtarain-to-undertake-biodiversity-study

‪Prof Nicola Marples and Prof Jane Stout, researchers from Trinity College who are undertaking the biodiversity audit initiated by President Higgins, took a break from their work today, to greet Bród and Síoda.‬

EUROPESE OMROEP | OPENN | NPO.DIGITAL | ‪Prof Nicola Marples and Prof Jane Stout, researchers from Trinity College who are undertaking the biodiversity audit initiated by President Higgins, took a break from their work today, to greet Bród and Síoda.‬

Síoda inniu / today.

EUROPESE OMROEP | OPENN | NPO.DIGITAL | Síoda inniu / today.

President Higgins has said that he was deeply touched by the large number of drawings, letters and postcards he has received in the last number of weeks from people of all ages. It is usual for the President to receive thousands of letters, but since the start of the Covid-19 pandemic the amount of post from children, parents and people of all ages and circumstances, that he receives on a daily basis has increased enormously. They have given a great and diverse picture of the response to Covid-19. These photo show a small selection of the messages received, laid out on the large dining table in the State Dining Room. This is the table around which the members of the first government of the Irish Free State sat for their first meeting. Dúirt an tUachtarán Ó hUigínn go raibh sé an-chorraithe ag an líon mór líníochtaí, litreacha agus cártaí poist a fuair sé ó dhaoine de gach aois sna seachtainí beaga seo. Is iondúil go bhfaigheann an tUachtarán na mílte litir, ach ó thosaigh paindéim Covid-19 tá méadú mór millteach tagtha ar an méid poist ar bhun laethúil ó pháistí, ó thuismitheoirí, agus ó dhaoine de gach aois agus i ngach cúinse. Fuair siad go léir freagra. Léirigh siad íomhá iontach agus éagsúil den fhreagairt ar Covid-19. Taispeántar rogha beag de na teachtaireachtaí a fuarthas, iad leagtha amach ar an mbord mór i Seomra Bia an Stáit. Is é sin an bord ar shuigh baill chéad rialtas an tSaorstáit thar timpeall air i gcomhair a gcéad chruinniú.

EUROPESE OMROEP | OPENN | NPO.DIGITAL | President Higgins has said that he was deeply touched by the large number of drawings, letters and postcards he has received in the last number of weeks from people of all ages.
It is usual for the President to receive thousands of letters, but since the start of the Covid-19 pandemic the amount of post from children, parents and people of all ages and circumstances, that he receives on a daily basis has increased enormously.
They have given a great and diverse picture of the response to Covid-19.
These photo show a small selection of the messages received, laid out on the large dining table in the State Dining Room. This is the table around which the members of the first government of the Irish Free State sat for their first meeting.
Dúirt an tUachtarán Ó hUigínn go raibh sé an-chorraithe ag an líon mór líníochtaí, litreacha agus cártaí poist a fuair sé ó dhaoine de gach aois sna seachtainí beaga seo.
Is iondúil go bhfaigheann an tUachtarán na mílte litir, ach ó thosaigh paindéim Covid-19 tá méadú mór millteach tagtha ar an méid poist ar bhun laethúil ó pháistí, ó thuismitheoirí, agus ó dhaoine de gach aois agus i ngach cúinse. Fuair siad go léir freagra. Léirigh siad íomhá iontach agus éagsúil den fhreagairt ar Covid-19.
Taispeántar rogha beag de na teachtaireachtaí a fuarthas, iad leagtha amach ar an mbord mór i Seomra Bia an Stáit. Is é sin an bord ar shuigh baill chéad rialtas an tSaorstáit thar timpeall air i gcomhair a gcéad chruinniú.